​EGU - Erhvervs Grund Uddannelsen

  • Egu er en forkortelse for erhvervsgrunduddanelse.

  • Erhvervsgrunduddannelsen er som navnet fortæller en grunduddannelse inden for et erhverv.

  • En egu varer fra 2 til 3 år og det meste af tiden foregår som lønnet praktik i en virksomhed.

  • Erhvervsgrunduddannelsen (egu) er en to-årig uddannelse inden for et selvvalgt brancheområde. Uddannelsen kan i særlige tilfælde forlænges med op til et år.

  • Det meste af uddannelsen foregår som praktik i en eller flere virksomheder. Under praktikken får eleven udbetalt løn svarende til det en lærling ville få inden for sammen område. Den eneste forskel er at virksomheden ikke behøver at være godkendt for at have en egu-elev.

  • 20-40 uger af egu´en skal være skoleundervisning. Det kan være AMU-kurser, kortere ophold på erhvervsskoler e.lign. Under skoleopholdene udbetales der skoleyddelse. Det koster ikke praktikvirksomhederne noget, når en egu-elev er på skole.

  • Uddannelsen koordineres og administreres af en vejleder på produktionsskolen, der står tilrådighed under hele forløbet.

Se hele vores facebookprofil

 

facebooklogo

Følg os på Facebook​

Om os​

Produktionsskolen Kongshøjgaard er et tilbud til unge under 25 år der ikke har gennemført en uddannelse, som ønsker redskaberne til dette.

fødevarerkontrol

Produktionsskolen

​Ovenskovvej 18 

9640 Farsø
Tlf.: 98 63 85 12
E-mail: kontoret@kongshojgaard.dk 

Send sikker mail. Klik HER

CVR: 11743803