Det generelle pædagogiske grundlag

Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.​

Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.


Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Hvordan udmøntes det generelle pædagogiske grundlag på Produktionsskolen Kongshøjgaard?Først og fremmest gøres det forskelligt fra ung til ung, fordi vore deltagere er forskellige og har forskellige forudsætninger.​

For at vi kan forholde os til, hvad deltagerne lærer hos os, opdeler vi den enkelte deltagers mål ud fra henholdsvis faglige, sociale og personlige kvalifikationer. I praksis er de tæt forbundne og afhængige af hinanden. 

Deltager og medarbejder på det enkelte værksted udfylder minimum hver 3. måned et samtaleskema, som danner baggrund for en samtale mellem dem om faglig, social og personlig udvikling. 

Ved at kalde skemaet et samtaleskema, vil vi gerne understrege det vigtige i en åben og forpligtigende samtale. Denne samtale danner baggrund for den enkelte deltagers forløbsplan, hvor der sættes realistiske mål for deltagerens forløb. Udgangspunktet er, at vi tror, alle kan lære noget nyt.

Vi oplever, at deltagerne lærer noget, når de kan lide at komme her, når de føler sig trygge på værkstedet, når de bliver ligeværdigt behandlet og når vi som medarbejdere og skole viser dem tillid og møder dem anerkendende og værdsættende.​

Se hele vores facebookprofil

 

facebooklogo

Følg os på Facebook​

Om os​

Produktionsskolen Kongshøjgaard er et tilbud til unge under 25 år der ikke har gennemført en uddannelse, som ønsker redskaberne til dette.

fødevarerkontrol

Produktionsskolen

​Ovenskovvej 18 

9640 Farsø
Tlf.: 98 63 85 12
E-mail: kontoret@kongshojgaard.dk 

Send sikker mail. Klik HER

CVR: 11743803