​Værdigrundlag

  • Produktionsskolen Kongshøjgaard tilstræber at sætte den enkle elev i centrum.

  • Produktionsskolen Kongshøjgaard arbejder for at skabe større forståelse og tolerance.

  • Produktionsskolen Kongshøjgaard vil påvirke til almen dannelse i sprog og fremtræden.

  • Produktionsskolen Kongshøjgaard søger at afspejle og tilgodese den lokale forankring.

Menneskesyn

Skolens grundlæggende opfattelse og holdning er, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker kan noget unikt, at alle mennesker rummer noget værdifuldt, at alle mennesker har ret til og krav på respekt.​

​Skolesyn

  • Målsætningen er at skabe rum for elevernes personlige udvikling.

  • Målsætningen er at styrke de unges stærke sider, og arbejde konstruktivt sammen med dem om, at forbedre deres svage sider ud fra en ufravigelig respekt for deres ret til egne værdier, og med stor forståelse for deres sociale og kulturelle baggrund.

  • Målsætningen er ligeledes at give eleverne det bedst mulige afsæt i deres fremtidige virke i uddannelse og arbejdsliv, og som hele mennesker i et demokratisk samfund.

Se hele vores facebookprofil

 

facebooklogo

Følg os på Facebook​

Om os​

Produktionsskolen Kongshøjgaard er et tilbud til unge under 25 år der ikke har gennemført en uddannelse, som ønsker redskaberne til dette.

fødevarerkontrol

Produktionsskolen

​Ovenskovvej 18 

9640 Farsø
Tlf.: 98 63 85 12
E-mail: kontoret@kongshojgaard.dk 

Send sikker mail. Klik HER

CVR: 11743803